สะออน Run Season 5
18 ก.ย. 2565
สถานที่จัดงาน : ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม

กิจกรรมการแข่งขัน วิ่ง สะออน RUN 2022
 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
 
        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับบริษัท เรคเรซ สปอร์ต จำกัด จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มนักท่องเที่ยว ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ทั้งด้านธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน
        การจัดกิจกรรม วิ่ง สะออน RUN 2022 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2022 เวลา 04.00-09.30 น.
        ระยะแข่งขัน (4KM)( 10KM)( 20KM)

ระยะแข่งขัน มี 3 ระยะ
-  ระยะ (4KM)
-  ระยะ (10KM) CUT OFF 3 ชั่วโมง
-  ระยะ (20KM) CUT OFF 4 ชั่วโมง

        สะออน Run 2022 ธีมนี้เราอยากบอกเล่า อีสานนี้มีดีมากมาย ก่อเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมแม่โขงสัมผัสวิถีศรีโคตรบูตร เมืองนครพนม ในอารมณ์ที่ต้องหวนคิดถึงแน่นอน กับบรรยากาศการวิ่งยามเช้าท่ามกลางวัฒนธรรมสองฝั่งโขงของเราด้วยทัศนียภาพที่ต้องมามองด้วยตาและสองเท้ากับแสงอ่อนๆที่คอยต้อนรับทุกคนผู้มาเยือน
 
กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม
เวลา 13.00-18.00 น.  ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของทีระลึก
 
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม
เวลา 05.15 น. ปล่อยตัว  20KM
เวลา 05.30 น. ปล่อยตัว 10KM
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 4KM
เวลา 06.30 น. อาหารหลังการแข่งขัน
เวลา 08.00 น. มอบรางวัลการแข่งขัน
เวลา 09.30 น. จบการแข่งขัน
**หมายเหตุ  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ Race Kit
  • Chip Timing ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 10KM 20KM                
  • เสื้อสำหรับแข่งขัน ทุกระยะ 4/10/20KM
  • เหรียญหลังเข้าเส้นชัย  ทุกระยะ 4/10/20KM
  • อาหารในวันแข่งขัน
  • เสื้อที่ระลึก Finisher สำหรับระยะ 20KM

เสื้อสำหรับการแข่งขัน (ทุกระยะ)


เสื้อ Finisher สำหรับ 20KM


ไซด์เสื้อ (Size) * 
XXS(32) XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) 2XL (44) 3XL (46) 4XL (48)


ประเภทการแข่งขัน  (20KM) 
ชายและหญิง แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี
รุ่นอายุ 18-29 ปี 
รุ่นอายุ 30-39 ปี 
รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 50-59 ปี  
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป


ประเภทการแข่งขัน (10KM)
ชายและหญิง แบ่งเป็น 6 รุ่น ดังนี้
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี 
รุ่นอายุ 18-29 ปี 
รุ่นอายุ 30-39 ปี 
รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 50-59 ปี  
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

(Fun Run เดินวิ่ง 4KM) ไม่แบ่งรุ่นอายุ
 
รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
* ถ้วยรางวัล Overall ( 20KM)  (10KM) สำหรับที่ 1 ชายและหญิง
* ถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันวิ่ง 20KM และ 10KM อันดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ
* ถ้วยรางวัลแฟนซี อันดับที่ 1-5

เหรียญหลังเข้าเส้นชัย


ราคาค่าสมัคร
ระยะแข่งขัน ค่าสมัครมาตรฐาน
20KM 700
10KM 600
4KM 500
*** สนามสะออนรัน (ปิดรับ) บริการจัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ***
*** หากต้องการจัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์ จ่ายเพิ่มอีก 60 บาท/ท่าน ***

Please -*Check*- T-shirt and running number/BIB  In the postal envelope that was sent. )

การชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน

เลขที่บัญชี 
064-174321-6 ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี "บจก. เรคเรซ สปอร์ต"

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ไปที่ 
https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=payment
     1) โดยใส่ -Booking ID (ตัวอย่าง SOR5-00000-000)
     2) เลขบัตรประชาชน / Passport ID
     3) สลิปการโอนเงิน / Payment Slip


***หมายเหตุ***
สามารถตรวจสอบ สถานะตนเองได้ที่ลิ้งต์ด้านล่างค่ะ
https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=checkstatus

***ข้อควรระวัง***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น


แผนที่แต่ละระยะ


คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อม และสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินผู้สมัครในกรณีดังกล่าว  อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้อมูลของงานทั้งหมดโดยครบถ้วน และยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้ว

รายละเอียดการเเข่งขัน 
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 
062-3245245 ,081-6675340 ,089-6833457 

E-mail : recrace.run@gmail.com
PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99-Run-417978125467914